Zajęcia obrazek

Wakacyjna Praca 2023

Jesteś niepełnoletni i szukasz pracy? Chcesz dorobić do wyjazdu na wakacje lub zarobić swoje pierwsze pieniądze i zdobyć doświadczenie zawodowe? 


Zgłoś się do Wakacyjnej pracy z GCK!

Zapraszamy młodzież w wieku 16-18 lat.
Zakres obowiązków obejmuje: prace porządkowe i konserwacyjne na terenach obiektów administrowanych przez GCK.

W szczególności:

- malowanie ławek,

- malowanie drewnianych koszy naśmieci,

- pielenie chwastów na placach zabaw,

- pielenie chwastów przy boiskach sportowych,

- pielenie drzewek i krzewów ozdobnych.


Program realizowany w następującym terminie:
od 26 czerwca 2023r. do 7 lipca 2023r.


O zakwalifikowaniu do udziału w danej części programu decyduje dyrektor GCK, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami rekrutującymi lub przeprowadzeniu losowania.

Wynagrodzenie to 25zł/h brutto.
Termin składania dokumentów 12 czerwca 2023r.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby administracji Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7. 

Regulamin, kwestionariusz rekrutacyjny i potrzebne oświadczenia do pobrania poniżej!