Przejdź do aktualności Przejdź do najbliższych wydarzeń Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji biuletyn informacji publicznej Przejdź do danych kontaktowych

Pracownicy

Dyrektor

Barbara Reszczyńska

Zdjęcie osoby

Dyrektor GCK Jerzmanowa

76 838 43 24

b.reszczynska@gckjerzmanowa.pl

Główna księgowa

Barbara Szklarska

Zdjęcie osoby
Główna księgowa GCK Jerzmanowa

76 838 43 24

b.szklarska@gckjerzmanowa.pl

Specjalista ds. kadr i administracji

Joanna Przytulska

Zdjęcie osoby

Specjalista ds. kadr i administracji GCK Jerzmanowa

76 838 43 24

j.przytulska@gckjerzmanowa.pl

Specjalista ds. obsługi technicznej i najmu świetlic wiejskich

Iwo Hajdamowicz

Zdjęcie osoby

Specjalista ds. obsługi technicznej i najmu świetlic GCK Jerzmanowa

76 838 43 24

i.hajdamowicz@gckjerzmanowa.pl

Specjalista ds. gospodarowania zasobami

Renata Sinkiewicz

Zdjęcie osoby

Specjalista ds. gospodarowania zasobami GCK Jerzmanowa

76 831 21 11

r.sinkiewicz@gckjerzmanowa.pl

Specjalista ds. programowo-promocyjnych

Anna Stec

Zdjęcie osoby

Specjalista ds. programowo-promocyjnych GCK Jerzmanowa

76 831 21 11

a.stec@gckjerzmanowa.pl

Kierownik do spraw bibliotek Marta Tomulik (powierzenie obowiązków)

Marta Tomulik

Zdjęcie osoby

Kierownik do spraw bibliotek  GCK Jerzmanowa

76 831 22 87

m.tomulik@gckjerzmanowa.pl

Starszy bibliotekarz

Agnieszka Kozińska

Zdjęcie osoby

Starszy bibliotekarz GCK Jerzmanowa

76 831 22 87

a.kozinska@gckjerzmanowa.pl

Starszy bibliotekarz II

Urszula Wróbel

Zdjęcie osoby

Starszy bibliotekarz GCK Jerzmanowa

76 752 15 82

u.wrobel@gckjerzmanowa.pl, biblio-jaczow2@o2.pl

Bibliotekarz

Natalia Nowak

Zdjęcie osoby

Bibliotekarz GCK Jerzmanowa

76 752 15 82

n.nowak@gckjerzmanowa.pl

Instruktor ds. edukacyjno – kulturalnych

Adrianna Stosik

Zdjęcie osoby

instruktor ds. edukacyjno-kulturowyc GCK Jerzmanowa

76 831 21 11

a.stosik@gckjerzmanowa.pl

Starszy instruktor ds. edukacyjno – kulturalnych

Renata Zwolińska

Zdjęcie osoby

Starszy instruktor ds. edukacyjno-kulturowyc GCK Jerzmanowa

76 831 21 11

r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl

Sprzątaczka w GCK w Jerzmanowej

Małgorzata Książkiewicz

Zdjęcie osoby

Sprzątaczka GCK Jerzmanowa

-

m.ksiazkiewicz@gckjerzmanowa.pl

Sprzątaczka w WDK w Jaczowie

Romana Bartuś

Zdjęcie osoby

Sprzątaczka GCK Jerzmanowa

609 393 569

r.bartus@gckjerzmanowa.pl

Animator w WDK w Kurowicach, Instruktur ds. edukacyjno kulturalnych dzieci i młodzieży

Małgorzata Nos

Zdjęcie osoby

Animator, Instruktor ds. edukacyjno-kulturalnych GCK Jerzmanowa

787 066 728

animator.kurowice@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym, Instruktor ds. edukacyjno-kulturalnuch dzieci i młodzieży

Katarzyna Goś

Zdjęcie osoby

Animator, Instruktor ds. edukacyjno-kulturalnych GCK Jerzmanowa

787 069 179

animator.lagoszowmaly@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Bądzowie

Anna Rysz

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 067 384

animator.badzow@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Potoczku

Barbara Kupeć

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 069 660

animator.potoczek@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Smardzowie

Iwona Durał

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 069 406

animator.smardzow@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Maniowie

Bożena Oczadło

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 066 165

animator.maniow@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a

Izabela Walos

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 070 578

animator.modla@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Gaikach

Ewelina Tomyślak

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 064 850

animator.gaiki@gckjerzmanowa.pl

Animator świetlicy wiejskiej w Jerzmanowej i Kurowie Małym

Monika Dyba

Zdjęcie osoby

Animator GCK Jerzmanowa

787 069 094

animator.jerzmanowa@gckjerzmanowa.pl