Przejdź do aktualności Przejdź do najbliższych wydarzeń Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji biuletyn informacji publicznej Przejdź do danych kontaktowych

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, jest samorządową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w gminie Jerzmanowa, a poprzez współpracę z innymi instytucjami kultury także poza nią.

Przedmiotem działań Gminnego Centrum Kultury jest:

 • edukacja kulturalna oraz rozpowszechnianie i zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
 • organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych.
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 • organizowanie przedstawień , koncertów, projekcji filmów, spotkań,
 • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
 • promocję kultury Gminy Jerzmanowa i lokalnych twórców kultury,
 • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych na terenie gminy.
 • GCK w Jerzmanowej jest administratorem świetlic wiejskich i Wiejskich Domów Kultury znajdujących się na terenie gminy Jerzmanowa. Sprawuje także nadzór nad funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej jej filii w Jaczowie oraz Zespołem Ludowym Jaczowiacy