Zajęcia obrazek

Wakacyjna praca z GCK 2021

Jesteś niepełnoletni i szukasz pracy? Chcesz dorobić do wyjazdu na wakacje lub zarobić swoje pierwsze pieniądze i zdobyć doświadczenie zawodowe? 

Zgłoś się do Wakacyjnej pracy z GCK!

Zapraszamy młodzież w wieku 16-18 lat na dwutygodniowe turnusy. W każdej części programu przewiduje się zatrudnienie trzech osób.
Zakres obowiązków obejmuje: prace porządkowe i konserwacyjne na terenach obiektów administrowanych przez GCK 

oraz pomoc przy organizacji wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych. W szczególności:

- malowanie ławek,

- malowanie drewnianych koszy naśmieci,

- pielenie chwastów na placach zabaw,

- pielenie chwastów przy boiskach sportowych,

- pielenie drzewek i krzewów ozdobnych,

- ustawianie i przenoszenie stołów i ławek. 


Program realizowany jest w trzech etapach, w następujących terminach:

  1. od 5 lipca 2021r. do 16 lipca 2021 r.,
  2. od 19 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r.,
  3. od 2 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r.

O zakwalifikowaniu do udziału w danej części programu decyduje dyrektor GCK, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami rekrutującymi. 

Wynagrodzenie to 20zł/h brutto. Przewidywany czas pracy 50 godzin - od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie.

Termin składania dokumentów 25 czerwca 2021r! 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby administracji Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7. 

Regulamin kwestionariusz rekrutacyjny i potrzebne oświadczenia do pobrania poniżej!