Zajęcia obrazek

Konkurs literacko-plastyczny "Zaczarowany pałac w Jerzmanowej: legendy w słowie i obrazie"

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Zaczarowany pałac w Jerzmanowej: legendy w słowie i obrazie" zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowej. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Biblioteka - blisko z każdej strony, dofinansowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.Cele konkursu to zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności twórczej, czytania oraz tworzenia prac plastycznych, rozwijanie wyobraźni, prezentacja swoich prac, budowanie poczucia wspólnoty poprzez udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych, zainteresowanie historią lokalną i pogłębienie wiedzy na temat historii pałacu w Jerzmanowej. Pragniemy także uwrażliwić uczestników na piękno języka ojczystego oraz kształtować wrażliwość estetyczną poprzez promocję różnorodnych technik plastycznych.


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który określa zasady uczestnictwa, terminy oraz miejsca składania prac konkursowych. Prace mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi i muszą nawiązywać do jednej z legend dostępnych na stronach internetowych: www.gckjerzmanowa.pl, bibliotekajerzm.pl.Termin zgłoszeń trwa od 29.05.2024 do 18.06.2024, a wyniki będą ogłoszone 20.06.2024


Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach wiekowych: 

przedszkolaki: 5-6 lat, 

uczniowie klas I-III, 

uczniowie klas: IV-VI, 

uczniowie klas: VII-VIII 

oraz uczniowie szkół średnich. 


Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem, kreatywności, walorów estetycznych i artystycznych.Zapraszamy do udziału i tworzenia magicznych dzieł inspirujących legendami pałacowymi!