Zajęcia obrazek

Najpiękniejsze dożynkowe dekoracje – rozstrzygniecie KONKURSÓW

Powracamy jeszcze do emocji związanych z ogłoszeniem wyników konkursów dożynkowych podczas Dożynek Gminy Jerzmanowa w Łagoszowie Małym. W tym roku teren gminy ozdobiło mnóstwo dekoracji i witaczy dożynkowych, a zainteresowanie ogłoszonymi przez GCK konkursami było naprawdę duże. Wyniki trzymaliśmy w tajemnicy do dnia dożynek co wywołało niezwykłe emocje i ekscytację z oczekiwania na ich ogłoszenie. Walczono nie tylko o miejsca na podium ale także o atrakcyjne nagrody pieniężne.


„Najpiękniejsza Sołecka Dekoracja Dożynkowa”

Konkurs ogłoszony został po raz pierwszy i spotkał się on z zainteresowaniem ze strony grup mieszkańców aż 7-miu sołectw. Zgłoszone dekoracje były naprawdę wyjątkowe, niezwykle piękne, pomysłowe, humorystyczne. Widać było ogrom pracy i zaangażowania włożonego w ich realizację dlatego po niezwykle trudnych debatach komisji konkursowej, która w swojej ocenie kierowała się kryteriami zawartymi w regulaminie, konkurs rozstrzygnięto następująco:

 1. I miejsce -sołectwo KUROWICE ( nagroda 1000 zł)
 2. II miejsce – Sołectwo MODŁA (nagroda 800 zł)
 3. III miejsce – Sołectwo BADZÓW (nagroda 600 zł)
 4. IV miejsce – Sołectwo POTOCZEK ( nagroda 400 zł)
 5. V miejsce – Sołectwo JERZMANOWA (nagroda 200 zł)
 6. VI miejsce – Sołectwo ŁAGOSZÓW MAŁY (nagroda 200 zł)
 7. VII miejsce –Sołectwo MANIÓW (nagroda 200zł)
„Najpiękniejsza Dożynkowa Dekoracja Posesji”
to hasło konkursu ogłaszanego przez GCK w okresie przed dożynkowym. W tym roku odbyła się jego siódma edycja. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa oceniła pomysłowość, nawiązanie do tradycji rolniczej lub żniwnej, estetykę wykonania, użyte narzędzia lub sprzęty oraz zastosowaną formę ekspozycji. O miejsca na podium i nagrody walczyło 4 uczestników. A wyniki ogłoszone podczas Dożynek przedstawiają się następująco:


 1. I miejsce – Maria Chodorowska (nagroda 700 zł)
 2. II miejsce – Urszula Nester (nagroda 600 zł)
 3. III miejsce – Stanisław Piotrowski (nagroda 500 zł)
 4. IV miejsce – Anna Mosoń ( nagroda 400 zł)
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie!