Zajęcia obrazek

Zaśpiewajmy Niepodległej - KONKURS

Zaprezentuj swoje wokalne możliwości i zaśpiewaj na Niepodległej podczas obchodów Święta Niepodległości w Jerzmanowej. Zapraszamy wokalistów i zespoły do wzięcia udziału w konkursie piosenki i pieśni patriotycznej pod nazwą " Zaśpiewajmy Niepodległej". 


Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa.


Zarejestruj  w formie filmiku swój występ i dostarcz go osobiście do GCK w Jerzmanowej (ul. Głogowska 8, I piętro) lub pocztą na adres ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa.

Wraz z nagraniem należy dostarczyć formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
Termin dostarczenia nagrań upływa dnia 28 października 2022r.


Istnieje możliwość nagrania filmiku w studiu nagrań należącym do Gminnego Centrum, mieszczącym się w świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A. Nagranie filmiku w  studiu nagrań  możliwe będzie w godzinach pracy studia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z pracownikami GCK pod numerem telefonu 
787 064 651. 


Nagrody

Laureaci konkursu (I-III miejsca) wystąpią na scenie podczas Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021r.

Dla laureatów konkursu tj. za zajęcie I – III miejsca w kategorii solista i zespół Organizator przewidział nagrody rzeczowe.

Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone podczas obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021r.


Szczegóły konkursu w regulaminie do pobrania poniżej.