Zajęcia obrazek

WYNAJEM ŚWIETLICY NA KOMUNIĘ

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej  przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia w dniach od 1 do 30 kwietnia 2021r. przyjmujemy wnioski mieszkańców gminy Jerzmanowa o najem obiektów na uroczystości komunijne, zaplanowane w 2022r.

Uprzejmie informujemy, że po ww. wskazanym terminie przyjmowane będą wnioski osób spoza terenu Gminy Jerzmanowa, zainteresowanych najmem obiektów na komunię.

Wnioski w wersji papierowej - formularz  należy przesyłać na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby GCK przy ul. Głogowskiej 7 , po wcześniejszej weryfikacji wolnego terminu pod numerem telefonu 76 8384324 u Pana Iwa Hajdamowicza.

Zasady najmu oraz opłaty reguluje Zarządzenie nr 2.2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia zasad najmu oraz stawek opłat za najem obiektów administrowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej (ze zmianami).