Zajęcia obrazek

Najokazalsza Palma Wielkanocna - KONKURS

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na Najokazalszą Palmę Wielkanocną. Tradycja robienia palm i stawiania ich przy swoich posesjach jest w naszej gminie mocno zakorzeniona dlatego już dziś zgłoś swoją palmę do konkursu, a może akurat Tobie uda się wygrać nagrodę. Zdjęcia zgłoszonych palm z pewnością opublikujemy także w naszej i internetowej galerii.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 76 831 21 11 lub osobiście w siedzibie GCK w Jerzmanowej ul. Głogowska 8 do dnia 26 marca 2021r. do godz. 9:00.


Podczas zgłoszenia uczestnik konkursu wskazuje:

1) imię i nazwisko,

2) adres posesji, na której ulokowana jest praca konkursowa,

3) numer telefonu,

4) w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę mieszkańców wskazuje się imiona i nazwiska uczestników konkursu oraz dokładne miejsce, na którym zlokalizowano dekorację dożynkową.


NAGRODY: Uczestnicy otrzymają dyplomy, a za pierwsze trzy miejsca nagrody pieniężne w wysokości 150, 100 i 50 złotych.

Pochwalcie się swoimi palmami!

Więcej informacji w naszym regulaminie do pobrania na dole strony.