Zajęcia obrazek

KONKURS I PLEBISCYT 

NA OFICJALNĄ NAZWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I KRĘGIELNI W JERZMANOWEJ


Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie i plebiscycie na oficjalną nazwę świetlicy wiejskiej i kręgielni w Jerzmanowej.

Zakończenie prac przy przebudowie stodoły i obory na świetlicę wiejską i kręgielnię na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej zbliża się wielkimi krokami. Dlatego już dziś wybierać będziemy oficjalną nazwę nowo powstałego kompleksu. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Plebiscyt i konkurs składał się będzie z dwóch etapów.

Etap 1 – Do dnia 2 marca 2021r. przyjmowane będą zgłoszenia propozycji nazwy.

Formularze zgłoszeń należy dostarczyć:

a) pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa lub

b) osobiście w GCK ul. Głogowska 7, pok. nr 3 lub

c) mailowo na adres kontakt@gckjerzmanowa.pl.

d) dopuszcza się również zgłoszenia za pomocą wiadomości MMS (zdjęcie formularza) pod nr telefonu 798 418 594.

W terminie do 4 marca 2021r. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jerzmanowa dokona, spośród zgłoszonych nazw, wyboru trzech propozycji nazwy Obiektu.

Etap 2 - Od dnia 5 marca 2021r. do dnia 16 marca 2021r. odbędzie się plebiscyt na nazwę Obiektu, która będzie funkcjonować jako oficjalna nazwa świetlicy wiejskiej i kręgielni w Jerzmanowej. Plebiscyt powadzony będzie poprzez aplikację zamieszczoną na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej – gckjerzmanowa.pl , umożliwiającą internetowe głosowanie na wybraną przez uczestników nazwę.

NAGRODY

Autorzy trzech propozycji nazw, które zostały wybrane przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody pieniężne wartości 250 zł każda.

Autor propozycji nazwy, która w plebiscycie otrzyma największą liczbę głosów, przez co stanie się oficjalną nazwą Obiektu otrzyma główną nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Jerzmanowa oraz Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.