Zajęcia obrazek

Konwersja cyfrowa domów kultury - cz. 3

W dniu 15 listopada pracownicy GCK wzięli udział w ostatnim webinarium z cyklu szkoleń w ramach projektu „Usłysz nas, zobacz nas… w sieci” organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Udało się poszerzyć wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych i możliwości ich wykorzystywania do rozszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalniej.


To dopiero początek zmian spowodowanych realizowaniem projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Relację z jego realizacji zdawać będziemy na bieżąco.