Zajęcia obrazek

Dyktando Gminne 2021 - wyniki

Wyczekiwane wyniki „Gminnego Dyktanda z Janem Pawłem II” były jednym z pierwszych punktów wydarzeń na scenie podczas obchodów Święta Niepodległości i X Biegu Gęsi w Jerzmanowej. Niekwestionowanym Jerzmanowskim Mistrzem Ortografii A.D.2021 w kategorii OPEN został Mirosław Skoczek. Oprócz tytułu, zwycięzcy otrzymali także statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody pieniężne. Nagrody wręczył wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej Barbara Reszczyńska.


Wyniki rywalizacji we wszystkich kategoriach przedstawiają się następująco:


Kategoria I -Uczniowie klas IV – VI

1 miejsce – Piotr Mońka

2 miejsce - Aleksandra Bielska

3 miejsce – Liliana Dubienko

Kategoria II – uczniowie klas VII – VIII

1 miejsce – Dominika Syczewska

2 miejsce – Vanessa Niechciał

3 miejsce – Michał Walas

Kategoria III – kategoria Open

1 miejsce – Mirosław Skoczek

2 miejsce – Julia Skoczek

3 miejsce – Agnieszka Budziszewska

Kategoria IV – Ortograficzna Klasa w kategorii klas IV-VI

Zwycięstwo – klasa V B Szkoła Podstawowa Jerzmanowa

Kategoria V - Ortograficzna Klasa w kategorii klas VII – VIII

Zwycięstwo – klasa 7A Szkoła Podstawowa Jaczów


Gratulujemy!

Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia dziękujemy koordynatorom szkolnym paniom: Beacie Nadymus, Barbarze Tuczyńskiej i Annie Ścigale.