Zajęcia obrazek


Spotkanie z folklorem czyli dzień na ludowo i kolorowo. Prezentacje zespołów regionalnych i naszej jaczowskiej perełki czyli Zespołu Ludowego Jaczowiacy.


Termin realizacji: 13.06.2021r.

Miejsce: Jaczów 

Zasięg oddziaływania: regionalny