Zajęcia obrazek


Zapraszamy do wspólnego świętowania z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.


Termin realizacji: 29.05.2021r

Miejsce: Jerzmanowa

Zasięg oddziaływania: gminny